­
Биоплант


Фотографии од Пауловнија

Поставување систем за наводнување “капка по капка”
Системот за наводнување е поставен
Пауловнија во расадник
Дворот е подготвен за садење пауловнија
Пауловнијата е засадена
Пауловнија во двор
Штотуку засадена пауловнија
Пауловнија стара 28 денови
Пауловнија стара 45 денови
Пауловнија стара 66 денови
Пауловнија стара 76 денови
Пауловнија стара 92 денови
Пауловнија стара 123 денови
Двор во јуни
Двор во јули
Двор во август
Двор со штотуку засадена пауловнија
Двор со засадена пауловнија