­
Биоплант


БИОПЛАНТ на ИТФ-Агрофуд 2013, Скопје

BIOPLANT учествува на саемот ITF-Agrofood во Скопје, од 15-19.10.2013 година. Повелете во Анекс 1 на скопскиот саем.